Ture og træning / Færdsel i Katholmskoven

Cykling i Katholm Skoven

Aftalen er indgået mellem Katholm Gods og Grenaa Cykle Club, og har været gældende siden 2009.

  1. Kørsel forbi hovedgårdens bygninger skal foregå i stille og roligt tempo med ca. 15 km i timen.
  2. Al færdsel på hedeområdet er forbudt (der er opsat skilte).
  3. Er der jagt i skoven, vender man om og kører tilbage af samme vej/sti, som man er kommet fra.
  4. Det er kun tilladt at køre på alle anlagte veje og grusstier i henhold til almindelige lov om færdsel i private skove. (Er man i tvivl om definering af ordet ”sti” bør man undgå at køre på denne).
  5. Cykling i skoven efter solnedgang er ikke tilladt.

Grenaa Cykle Clubs bestyrelse