GCC / Bestyrelse og udvalg / Formandens side

Formandens side

 Som det jo nok er de fleste bekendt, er jeg nu efter modne overvejelser trådt til som formand for en ny 2 årig periode.
Da jeg her med udgangen af juli måned går på pension, skulle der forhåbentligt være lidt mere tid til både det sportslige og administrative i klubben. 🙂
Vi er jo med tiden blevet en meget bred klub med mange hold med de udfordringer dette giver.
Præcist bredden er noget jeg personligt værdsætter og som jeg bla vil arbejde for i min formandsperiode.
Efter at vi sidste år blev medlem af DGI har vi nu sammen med dem, fået et nyt redskab, som har været meget savnet, nemlig udarbejdelsen af et dokument til alle frivillige i klubben, hvor man sammen ned den enkelte, tydeliggør, præciserer og forventningsafstemmer den opgave er udstukket af klubben med den frivillige ( Jeg forventer at dette arbejde på plads i løbet af april og Maj. )
Vi er nu her i Marts i den glædelige situation, at næsten alle opgaver er besat i kalenderåret 2019.
Der er bla´a kommet en halv ny bestyrelse, ny webmaster, ny sponsoransvarlig, 8 nye MTB børnetrænere, samt back up til klubbens kasser. Så alt i alt ser jeg med fortrøstnig på klubbens fremtid som virker godt polstret til kommende opgaver. Men HUSK at støtte op om de mange frivillige i form af bestyrelses-og udvalgsmedlemmer, trænere, holdkaptajner, turansvarlige, rengøringspersonale, webmaster, sponsoransvarlige mmf som alle gør en stor forskel til vores alles bedste.
 
Ole Poulsen