MTB Singletrack / MTB-kodeks

MTB-kodeks

Kør hvor du må

I naturen må du kun cykle på veje og stier.
Undgå at køre på afmærkede ridestier, vandreruter o.l. uden for skovvejene.
Kør ikke på fortidsminder, gravhøje, diger og trapper.
Kør ikke i private skove fra solnedgang til kl. 6 næste morgen.
Kør ansvarligt

Tilpas din fart, og hold afstand – færdselsloven gælder også i naturen.
Cykel sammen – husk hjelm, telefon, 112-app og sygesikringskort.
Skån sporet i meget våde perioder, brug kun de robuste spor og skovvejene.
Vis hensyn

Kør i roligt tempo, når du møder andre skovgæster. Brug evt. ringeklokken i god tid – eller et verbalt ”ding-ding”.
Smid ikke dit affald i naturen.
Undgå steder, hvor der er mange skovgæster, og værn om dyr og planter.


Naturstyrrelsen om mountainbike.
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/mountainbike/