Grenaa Cykle Club
 
Grenaa Cykle Club består af 4 afdelinger, der tilsammen rummer 200 medlemmer.
Cykleklubbens fire afdelinger er: Børn og unge, motion/ landevej, licens samt MTB.
 
I Grenaa Cykle Club cykler man bl.a. fordi, det er sjov motion, en social aktivitet og fordi det er en udfordrende og krævende sportsgren.
 
Jens Sørensen er formand for GCC. Jens kan træffes på mail: jens@nisbus.dk eller på telefon 60180336.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyheder
  
Husk at betale dit kontingent for 2017
Du skal selv sørge for at indbetale dit kontingent til klubben senest 1. marts 2017.

Betalingen skal indbetales til Sparekassen Kronjylland: Reg. nr. 9376 konto nr. 3075600231

Voksne skal betale 325,- kr.
Familierabat: 1. barn skal betale 325,- kr., 2. barn 162,50 kr. og efterfølgende børn er gratis.
I GCC er man barn, når man ved kontingentbetalingen endnu ikke er fyldt 16 år.
Passive medlemmer 100,-kr. Passive ægtepar 125,-kr
Husk tydelig angivelse af, at du indbetaler kontingent og hvem du indbetaler for.

Udmeldelse:
Hvis du ikke længere ønsker at være medlem af GCC, vil jeg meget gerne have, at du lige giver mig besked på en mail eller SMS, så jeg kan holde medlemsregistret ajour og ikke hele tiden skal rykke dig for manglende kontingentbetaling..
Du behøver ikke at begrunde, hvorfor du evt. ønsker at udmelde dig.

Venlig hilsen

Peter Hilmer

Mobil: 20325922

Mail: Hilmer.grenaa@gmail.com
 
Ny formand i GCC 
Jens Sørensen blev, ved generalforsamlingen torsdag d. 9. februar 2017, valgt til formand for Grenaa Cykleclub. Jens afløste Ole Poulsen, som efter 5 år som formand for GCC havde besluttet at give stafetten videre. 
 
 
Referat fra generalforsamlingen, og formandsberetningen 2017
Referat fra generalforsamlingen 2017 og formandsberetningen er nu tilgængelig. Klik her.
 
Landevejstræning 2017
Der startes op med cykling for alle landevejsholdene
lørdag d. 11. marts 2017 kl. 10.
Man har mulighed for at prøve licenstræning, motion øvede, motion lettere øvede og motion begyndere.
Det forventes, at der snarest følger uddybning af turene mht. længde, træningsform, mål, delmål, ruteplanlægninger osv.
 
Træningstur til Krakær
Igen i år indbydes klubbens medlemmer til træningsweekend ved Krakær camping i dagene d. 24.-26. marts 2017
  
Bestyrelsesreferat
Bestyrelsen afholdte møde d. 18. januar 2017. Find referatet under fanen GCC - medlemssiden.
 
Licensafdelingens vintertræning
Licensafdelingen har afholdt møde ang. vintertræningen. Det fulde referat ligger under fanen GCC - medlemssiden.
Her er referatets vigtigste punkter: Vintertræningen starter tirsdag d. 1/11. Der er træning tirsdag og torsdag kl. 16.45. 40-60km, og lørdag og søndag kl. 10.00. 70-100km. Af hensyn til træningen skal man melde sig til på Facebook.
Det er vedtaget, at alle har lange skærme på cyklen fra november måned, og at hvis man  deltager i licenstræningen er det på samme vilkår som hvis man er licensrytter, dvs. at man som udgangspunkt kører i klubtøj. 
 
Sponsorstøtte til GCC
Mange af klubbens medlemmer er via deres OK-benzinkort med til at støtte Grenaa Cykle Club, hver gang de tanker brændstof.
Hvis du også ønsker at støtte GCC med et OK-benzinkort kan du læse mere her: OK-benzinkort (klik).
 
Indmeldelse i GCC
 
MTB-løbskalender
Find en oversigt over de mange forskellige MTB-løb, der afholdes i løbet af 2017 på nedenstående link:
 
 

Vigtige datoer

 
 
Marts 2017
Lørdag d. 11. marts kl. 10. Landevejstræning starter
D. 24.-26 marts. Træningslejr i Krakær
 
April 2017
D. 29. april. Landevejs licensløb
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grenaa Cykle Club